ในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ และมีโอกาสดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม ทำให้สัมผัสได้ถึงปัญหาความไม่สบายใจ ความวิตกกังวลต่างๆนานา ของผู้หญิงที่มีปัญหาด้านเต้านม ตลอดจนได้พบเห็นชีวิตอีกด้านของผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมที่คนทั่วไป หรือแม้กระทั่งแพทย์เองก็ไม่อาจรู้ หากไม่ได้ซักถามลงไปในรายละเอียด

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม นอกจากจะมีความทุกข์ทรมานจากตัวโรคและจากการรักษาด้วยวิธีต่างๆแล้ว  บางคนยังมีปัญหาภาระหน้าที่ ที่ต้องดูแลครอบครัว บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัว  แต่เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ ก็ทำให้เกิดปัญหาความทุกข์ร้อนเพิ่มขึ้นมาทันที เช่น บางคนเป็น Single Mom ต้องดูแลลูกคนเดียว ไปรับส่งลูกที่โรงเรียนก่อนแล้วค่อยมาโรงพยาบาลเพื่อรับยาเคมีบำบัดต่อ บางคนก็ป่วยเป็นโรคตอนอายุน้อยๆ เพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปี แล้วก็เสียชีวิตลงทั้งๆที่ต่อสู้พยายามรักษาทุกวิถีทาง

เนื้อหาในเวปนี้เป็นการแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ จากการทำงานเป็นศัลยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคด้านเต้านม ทั้งชนิดธรรมดาไม่ร้ายแรงไปจนถึงโรคมะเร็ง  ทำให้เห็นจุดอ่อนของเรื่องการดูแลโรคเต้านมของบ้านเราคือ การขาดการให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องการตรวจเช็คมะเร็งเต้านม เพื่อค้นหาโรคที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้เพราะการรักษาโรคมะเร็งเต้านมให้ได้ผลดีที่สุดนั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่การค้นพบโรคที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น อีกส่วนหนี่งอยู่ที่การเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่เริ่มแรกให้เร็วที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าผลการรักษาส่วนหนึ่งยังขึ้นอยู่กับลักษณะหรือคุณสมบัติของเซลล์มะเร็ง ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันอยู่ดี  ทำให้เราเห็นภาพว่า ทำไมบางคนเป็นแล้วก็อยู่ได้นาน บางคนเป็นแล้ว ก็เสียชีวิตลงในเวลาไม่นาน อะไรทำนองนี้

จุดอ่อนอีกด้านก็คือ การขาดแหล่งความรู้ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งรวมถึงเรื่องสุขภาพเต้านม ทำให้คนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลเต้านม ตลอดจนขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเต้านม

วัตถุประสงค์ในการทำ เวปไซต์  นี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับประชาชน คนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ในเรื่องโรคทางด้านเต้านม ต้องการให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่กำลังค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆของเต้านม  เนื้อหาถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาพูดเป็นหลัก  เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้สึกเป็นกันเอง เข้าใจง่าย จะละเว้นเนื้อหาทางวิชาการในด้านลึกเอาไว้ และเนื้อหาบางส่วนจะมีการดัดแปลงจากในตำราแพทย์ไปบ้าง เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจ สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาวิชาการในด้านลึก สามารถค้นคว้าได้จากวารสารการแพทย์ชั้นนำอื่นๆ หรือหนังสือตำราที่เกี่ยวข้อง  และได้ทำแหล่งค้นข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้ หรืออาจสอบถามมาทางกระดานถามตอบก็ได้

อีกประการก็คือ ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหรือสาระสำคัญของ เรื่องโรคทางเต้านม รู้ว่าสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดของโรคด้านเต้านมคือ “มะเร็ง” รู้ว่ามะเร็งเต้านมในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างในอดีต รู้ว่าการเป็นโรคมะเร็งเต้านมไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกตัดเต้านมทิ้งเสมอไป การรักษาวิธีผ่าตัดก็มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก สามารถเก็บเต้านมไว้ได้ สามารถเสริมสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธีการที่ทันสมัย มีทางเลือกมากมายในการเสริมสร้างเต้านม หลังจากมีการตัดเต้านมทิ้งไปแล้วในผู้ป่วยบางคน

หัวใจสำคัญของการรักษามะเร็งเต้านม คือการค้นพบโรคที่ยังอยู่ในระยะเริ่มแรก ยิ่งระยะน้อยมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะหายขาดก็มากขึ้นเท่านั้น การผ่าตัดมะเร็งเต้านมในสมัยนี้ มีทางเลือกวิธีการผ่าตัดมากมายก็จริงอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดในแต่ละวิธี ว่าสามารถทำได้ในผู้ป่วยแต่ละคนหรือไม่ เช่น ผู้ป่วยบางคนมีหน้าอกเล็ก แต่ก้อนมะเร็งใหญ่ ก็ไม่สมควรเลือกการผ่าตัดสงวนเต้า หรือผู้ป่วยที่มีโอกาสที่มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำในเต้านมได้สูง เช่น ผู้ที่มีอายุน้อย  หรือมีประวัติทางพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ก็ไม่ควรเลือกวิธีการผ่าตัดแบบสงวนเต้า ควรเลือกวิธีที่สามารถกำจัดเนื้อเยื่อเต้านมที่มีความเสี่ยงออกไปให้หมดจะดีกว่า

อยากเน้นย้ำว่า การรักษาโรคมะเร็งเต้านมที่ดี ต้องเน้นการรักษาแบบองค์รวม  ไม่ได้มุ่งเน้นที่การรักษาแต่ตัวโรคเพียงอย่างเดียว การรักษาแบบองค์รวมหมายความว่า ต้องคิดคำนึงในทุกๆมิติที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นมิติจากฝ่ายแพทย์ ที่ต้องใช้การรักษาแบบผสมผสานหรือที่เรียกว่า “สหสาขาวิชาชีพ” มิติจากฝ่ายผู้ป่วยและญาติว่ามีความต้องการ มีเป้าหมายในการรักษาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค มีรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างไร  นั่นคือ ผู้ป่วยต้องมีส่วนร่วมในการรักษา

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ป่วยทุกท่าน ที่ได้เป็นครู เป็นวิทยาทาน  ได้ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ในหลายๆแง่มุมที่แตกต่างกันไป ซึ่งไม่สามารถหาเรียนได้จากตำราแพทย์เล่มไหนได้  แม้ว่าผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้เสียชีวิตไปแล้ว เพราะพ่ายแพ้ต่อโรค ก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ทำอย่างไรถึงจะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายชนิดนี้ อยู่อย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรค และที่สำคัญอีกอย่างคือทำอย่างไรถึงจะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคระยะสุดท้ายที่หมดหนทางรักษาแล้ว  สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี และจากไปเมื่อถึงเวลาอันสมควร ตามครรลองของโรค อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่สุด

                                                                                                                            นพ. หะสัน  มูหาหมัด