ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับจากการทำแมมโมแกรมแต่ละครั้ง ราว 0.4 rad    ถือว่าเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยมาก เมิ่อเทียบกับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากการได้รับรังสี ซึ่งเคยมีการศึกษาจากสตรีชาวญี่ปุ่นที่รอดชีวิต จากการถูกระเบิดนิวเคลียร์ถล่มในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือผู้ที่เคยได้รับการฉายแสงรักษาโรคบางอย่างบริเวณหน้าอกมาก่อน  ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนั้นจะสัมผัสรังสีที่ปริมาณ 100-1,000 rad.

ส่วนการทำแมมโมแกรมบ่อยๆ ในที่นี้คือปีละครั้ง เคยมีการคำนวนไว้ว่า หากมีการทำแมมโมแกรมทุกปีตั้งแต่อายุ 40 ปี ถึง 74 ปีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเนื่องจากได้รับรังสีอยู่ที่ 22 ใน ล้าน โดยอัตราส่วนการได้ประโยชน์ ( Benefit to risk ratio) อยู่ที่ 875:1

จึงเห็นได้ว่าอันตรายจากแมมโมแกรมน้อยมากจนเทียบไม่ได้กับประโยชน์ที่ได้รับ

 

                  เปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ จากการตรวจเอกซ์เรย์ ชนิดต่างๆ

 นพ. หะสัน มูหาหมัด