เป็นที่ทราบกันว่า ถั่วเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญสามารถทดแทนโปรตีนบางส่วนจากเนื้อสัตว์ได้ ราคาถูก ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ให้แคลอรี่สูง ไขมันต่ำ แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับถั่วเหตุใดจึงเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม และเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรรับประทานเลยจริงหรือไม่?? แท้จริงสืบเนื่องจากการพบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วมีสารไฟโตเอสโตรเจน ซึ่งคล้ายกับเอสโตรเจน ตามทฤษฎีก็อาจสามารถกระตุ้นเซลล์มะเร็งเต้านมได้ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมน แต่เนื่องจากสารไฟโตเอสโตรเจนนั้นมีฤทธิ์ทางฮอร์โมนอ่อนมากเมื่อเทียบกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย ประกอบกับ   ข้อมูลการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศในทุกวันนี้ก็ยังไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการเป็นโรคมะเร็งเต้านมกับการบริโภคอาหารประเภทถั่ว

จนกว่าจะมีข้อมูลการจากการศึกษาวิจัยมายืนยันชัดเจนว่าการบริโภคอาหารจำพวกถั่วจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น  ดังนั้นข้อควรปฏิบัติที่แนะนำคือสามารถทานอาหารจากผลิตภัณฑ์ถั่วได้ตามปกติและไม่ทานในปริมาณที่สูงมาก ทานอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป รับประทานอาหารอย่างสมดุล  โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาอาจแพ้โปรตีนจากสัตว์ก็สามารถทานผลิตภัณฑ์ถั่วได้ตามปกติ เช่นทานน้ำเต้าหู้  ปริมาณ 1-3  แก้วต่อวัน เป็นต้น

กล่าวโดยสรุปคือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์จากถั่วได้อย่างปลอดภัย ในปริมาณที่พอเหมาะสมดุล  เนื่องจากข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันไม่สามารถสรุปได้ว่าสารไฟโตเอสโตรเจน ที่มีอยู่ในพืชจำพวกถั่ว จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือทำให้มะเร็งเต้านมกำเริบขึ้นมาได้

บทความโดย พญ. สุรีรัตน์  จารุหทัย  อายุรแพทย์โรคมะเร็ง รพ.ตำรวจ