แม้ว่าทางการแพทย์ยังไม่สามารถหาทางป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงทุกคนได้ เนื่องด้วยเพราะยังไม่ ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งเต้านม และหากจะกล่าวถึงวิธีการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมอย่างจริงจังนั้น ในทุกวันนี้ทางการแพทย์ก็ยังมีทางออกสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเช่นกัน

ดังกรณีตัวอย่างของ แองเจลินา โจลี ที่ได้ทำการผ่าตัดหน้าอกเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม ซึ่งการผ่าตัดวิธีนี้เรียกว่า Risk Reducing Mastectomy คือ การผ่าตัดเต้านมออกทั้งสองเต้า ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมค่อนข้างสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อเต้านมออกไป (โดยการผ่าตัดออก) เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมขึ้นมา (ซึ่งสามารถป้องกันได้เพราะไม่มีเต้านมแล้ว หรือถูกตัดออกไปแล้วนั่นเอง) โดยต้องเลือกทำในผู้ที่ยังไม่มีมะเร็งเกิดขึ้น เพราะหากเกิดมะเร็งแล้วมันก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าป้องกันมะเร็งได้ และเมื่อผ่าตัดออกไปแล้ว ก็มักจะมีการเสริมสร้างเต้านมใหม่ขึ้นมาทดแทนเต้านมเดิมที่ถูกตัดออกไปโดยใช้เต้านมเทียม สุดท้ายผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดแบบนี้ก็จะยังคงมีหน้าอก เป็นรูปทรงเต้านมอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่ใช่เนื้อเยื่อเต้านมเดิม

วิธีการผ่าตัดแบบนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันในต่างประเทศ เนื่องจากปัญหามะเร็งเต้านมพบได้ค่อนข้างบ่อยในประเทศตะวันตก ทำให้มีการศึกษาวิจัยหาวิธีการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งการผ่าตัดเต้านมออก ก็เป็นหนึ่งในนั้นมีการศึกษาวิจัยทางการแพทย์รองรับว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้และลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างชัดเจน

แต่ทางที่ดีผู้หญิงทุกคนควรตระหนักรู้ถึงแนวทางการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม และควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของเต้านมตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้หญิงในอายุ 35 ปี ขึ้นไป ควรทำการตรวจแมมโมแกรม หรือเอกซเรย์เต้านมเป็นประจำทุกปี เพราะหากตรวจพบสิ่งปกติก็สามารถทำการรักษาให้หายได้

บทความ โดย นพ.หะสัน มูหาหมัด 

ศัลยแพทย์ด้านเต้านมและโรคมะเร็งเต้านม

คลินิกรักษ์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1