คำถามที่คุณผู้หญิงหลายท่านสงสัย ว่าจริงหรือ ที่ใครเป็นมะเร็งเต้านม จะต้องถูกตัดเต้านมทิ้ง ? คำตอบคือ ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะการแพทย์เดี๋ยวนี้สามารถรักษามะเร็งเต้านมแบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดที่นอกจากจะมุ่งเน้นการรักษาโรคให้หาย แล้วขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดี ขึ้นมากด้วย นั่นคือ การผ่าตัดแบบ ออนโคพลาสติก หรือ Oncoplastic Breast Surgery ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมกับการนำวิธีการผ่าตัด ทางศัลยกรรมตกแต่งมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ซึ่งจากเดิมการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัว เพราะเป็นการตัดเต้านม ออกทิ้งทั้งหมด แผลไม่สวย หรือไม่ ก็ผ่าตัดแบบสงวนเต้า แต่ผลการผ่าตัดทำให้เต้าที่เก็บสงวนไว้กลับดูไม่สวย มีการบิดเบี้ยว เสียรูปทรง

การผ่าตัดแบบออนโคพลาสติก หรือแบบใหม่นี้ เป็นการคำนึงถึงผลการผ่าตัดด้วยว่า ต้องรักษาโรคให้หายควบคู่กับ ได้เต้านมที่ดูสวยขึ้นด้วย แม้ว่าผู้ป่วยต้องตัดเต้านมออกหมดทั้งเต้า (เนื่องจากมีโรคมะเร็งเกิดขึ้นหลายจุด) หรือผู้ป่วยจะผ่าตัดแบบสงวนเต้าก็ตามโดยผู้ที่ผ่าตัดเต้านมออกหมด จะใช้กรรมวิธีการเสริมสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ โดยทำพร้อมไปกับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมในขั้นตอนเดียว (หรืออาจมาทำในภายหลังก็ได้) คือว่าพอตื่นขึ้นมาจากการผ่าตัด ก็ยังมีเต้าอยู่ ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียเหมือนการตัดเต้านมทิ้ง

ส่วนในผู้ที่ผ่าตัดแบบสงวนเต้า ก็จะใช้วิธีทางศัลยกรรมตกแต่งเข้ามาช่วยในการตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออก โดยออกแบบบาดแผล และกะเกณฑ์ปริมาณเนื้อเยื่อเต้านมบริเวณที่จะผ่าตัดออก เพื่อป้องกันไม่ให้เต้านมเกิดการเสียรูปทรง หรือบิดเบี้ยวหลังผ่าตัด ขณะเดียวกันก็จะมีการผ่าตัด ตกแต่ง ปรับรูปทรง หรือขนาดของเต้านมอีกข้างให้ออกมาสวยงามดูดี เท่าๆ กันทั้งสองเต้าพร้อมกันไปด้วย

การผ่าตัดแบบใหม่สามารถทำได้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกระยะ แต่ในแง่ของความสวยงามจะได้ผลดีมากที่สุด ในผู้ที่เป็นระยะต้น หรือระยะเริ่มแรก เนื่องจากก้อนมะเร็งยังไม่ทำลายเนื้อเยื่อเต้านมส่วนอื่นเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะผิวหนัง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บหัวนมไว้ได้อีกด้วย ส่งผลให้เต้านมที่เสริมสร้างขึ้นมาใหม่ ดูเหมือนเต้านมธรรมชาติมากที่สุด

ถึงแม้การผ่าตัดมะเร็งเต้านมสมัยนี้ แพทย์จะสามารถตัดเต้านมแล้วเสริมสร้างเต้านมใหม่ให้สวยงามได้ แต่อย่าลืมว่า ผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมประจำปีอยู่เสมอๆ เพราะการรักษามะเร็งเต้านมให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ต้องค้นพบโรคตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มต้นๆ การที่เราไม่เคยตรวจเช็คมะเร็งเลย แล้วอยู่ดีๆ เมื่อคลำพบก้อน ส่วนมากมักจะเป็นเยอะแล้ว มีการแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลือง การรักษาก็ทำได้แต่ก็ได้ผลไม่ดีเท่าผู้ป่วยที่เป็นโรคในระยะเริ่มแรก ที่ยังไม่มีอาการ

นพ.หะสัน มูหาหมัด 

ศัลยแพทย์ด้านโรคมะเร็งเต้านม

คลินิกรักษ์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1