อ. อาหาร
นั่นคือการรับประทานอาหารให้หลากหลายชนิด ครบถ้วน 5 หมู่ และพอเหมาะได้สัดส่วน ควรรับประทานเพียงพออิ่ม โดยเลือกอาหารที่สะอาดปลอดภัย ย่อยง่าย และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหวานจัด เค็มจัด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

อ. ออกกำลังกาย
คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่หักโหมเกินไป เลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสุขภาพและโรคประจำตัว เพื่อให้ร่างกายได้ยืดเหยียดและกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงทุกส่วนสัด ที่สำคัญควรทำในสถานที่มีอากาศถ่ายเท และไม่อยู่กลางแดดจัด เช่น เดินเร็ว ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ หรือแอโรบิกแต่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือออกแรงเกินกำลัง

อ. อนามัย
หมายถึงการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับตัวเอง ด้วยการปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี เช่น การดูแลความสะอาดร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และลด ละ เลิก อบายมุขหรือของมึนเมาต่างๆ ทั้งหมด

อ. อารมณ์
ได้แก่ การทำอารมณ์ให้แจ่มใส ร่าเริง ไม่เครียดหรือคิดมากจนเป็นทุกข์ มองโลกในแง่ดี ใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้ม

อ. อดิเรก
หางานอดิเรกที่ชอบทำ เพื่อไม่ให้รู้สึกเหงา ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมหรือคนในครอบครัว

ที่มา :-  รพ.พญาไท 1