การผ่าตัดลดขนาดเต้านม (Breast Reduction หรือ Reduction Mammoplasty)  จุดประสงค์หลักเพื่อลดขนาดของเต้านม ด้านความสวยงามและผลลัพธ์นั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนการและเทคนิคในการผ่าตัด หากมีการวางแผนที่ดีและการใช้เทคนิคที่มีความละเอียด ถี่ถ้วน ก็จะได้ผลการรักษาที่ดี คือได้เต้านมที่มีรูปทรงสวยงามและมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของผู้ป่วยแต่ละคนไป

หลักการในการผ่าตัด 

1. เป็นการลดปริมาณเนื้อเยื่อของเต้านม

2. ตัดผิวหนังส่วนที่เกินๆ ออกไป

3. ปรับแต่งขนาดของลานนม

4. จัดวางตำแหน่งของหัวนม ร่วมกับการแต่งรูปทรงของเต้านมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ป่วย

การวางแผน เตรียมการผ่าตัดลดขนาดเต้านม

หลังผ่าตัดลดขนาดเต้านม ได้ขนาดเหมาะสมกับรูปร่างของผู้ป่วย

นพ. หะสัน มูหาหมัด