โดยทั่วไปมะเร็งเต้านมมี 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4    แต่ปัจจุบันนี้ เรามักจะเพิ่มระยะที่ “ศูนย์”  เข้าไปด้วย รวมแล้วเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ ศูนย์ ถึง ระยะสี่ เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงมีการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมกันบ่อยมากขึ้น ทำให้เราพบว่ามี ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่เซลล์มะเร็งเต้านมเพิ่งจะก่อตัวขึ้น ยังไม่ทันได้ลุกลามออกไปจากจุดกำเนิด ซึ่งสามารถรักษาได้ง่าย โดยการผ่าตัดเอาบริเวณนั้นออกไป ก็จะมีโอกาสหายขาดสูงมากเกือบ 100 %   ยกตัวอย่างในปะเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ทศรววษ 80 เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบันนี้พบว่า ราวหนึ่งในสี่ หรือ 25% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จะยังคงอยู่ในระยะที่ศูนย์ และให้ผลการรักษาที่ดีมากเรียกได้ว่า หายขาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

ต่อไปนี้เป็นการแบ่งระยะของมะเร็งเต้านมอย่างสังเขป

มะเร็งเต้านมระยะที่ 0 หรือ DCIS  ( Ductal Carcinoma In Situ)   

เซลล์มะเร็งเพิ่งก่อตัวขึ้นจำกัดอยู่ภายในเนื้อเยื่อฐานรากยังไม่แบ่งตัวลุกลามสู่ภายนอกขอบเขต

โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 99%

มะเร็งเต้านมระยะที่ 1 

มะเร็งมีการลุกลามออกมานอกเนื้อเยื่อฐานราก แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และขนาดก้อนมะเร็งไม่เกิน 2 ซม.

โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 98%

มะเร็งเต้านมระยะที่ 2

ก้อนมะเร็งขนาดเกิน 2 ซม.แต่ไม่เกิน 5 ซม.ที่ยังไม่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หรือมะเร็งขนาดเล็กไม่เกิน 2 ซม. แต่มีการแพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้ว

ถ้ามะเร็งยังไม่เข้าต่อมน้ำเหลือง โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 98%

มะเร็งเต้านมระยะที่ 3 

ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่เกิน 5 ซม. หรือมะเร็งมีการแพร่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองรักแร้จำนวนหลายต่อมทั่วไปหมด

โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 84 %

มะเร็งเต้านมระยะที่ 4

เป็นระยะสุดท้ายคือมะเร็งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด กระดูก ตับ สมอง เป็นต้น

โอกาสอยู่รอดที่ 5 ปี ประมาณ 24 %

ตัวเลขจาก สถาบันมะเร็งอเมริกา http://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html#survival

นพ. หะสัน มูหาหมัด