ศัลยกรรมตกแต่งเต้านม

ปัญหาเต้านมไม่ได้รูปทรง อาจเกิดจากการหย่อนยานตามอายุ หรือหลังการตั้งครรภ์ หรือปัญหาเต้านมผิดรูปที่เกิดจากการผ่าตัดโรคของเต้านม หรือเต้านมไม่สมส่วน หรือปัญหาหัวนมบอด ลานนมมีขนาดใหญ่  สามารถใช้วิธีการทางศัลยกรรมในการตกแต่ง แก้ไขเต้านมให้ได้รูปทรงที่ดูดี เป็นธรรมชาติได้

บทความที่เกี่ยวข้อง