การตรวจพิสูจน์เนื้อเยื่อ เมื่อสงสัยพบก้อนมะเร็ง (Tissue Diagnosis)

เมื่อตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นในเต้านม สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือการตรวจพิสูจน์เนื้อเยื่อ เพื่อให้ทราบว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นอะไรกันแน่ อ่านต่อ

การเจาะดูดเซลล์ หรือ FNA ก้อนที่เต้านม

การเจาะดูดเซลล์ หรือ FNA  (Fine Needle Aspiration) เป็นการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก คล้ายเข็มที่ใช้ฉีดวัคซีนทั่วๆไป  แทงเข้าไปในก้อนเนื้อแล้วดูดเอาเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของก้อนเนื้อนั้นออกมา ตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์