อาการเต้านมส่วนเกินที่รักแร้ ( Accessory Breast)

ผู้หญิงบางคนอาจมีอาการหรือมีความรู้สึกว่ามีเนื้อเยื่อส่วนเกินของเต้านมไปอยู่ที่รักแร้ มีอาการเป็นก้อนที่รักแร้ ก้อนนั้นอาจมีอาการเจ็บคัดตึงร่วมด้วย อ่านต่อ

การรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัดตรวจต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล

การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีหลักการ ที่สำคัญคือเป็น วิธีการผ่าตัดกำจัดก้อนมะเร็งที่อยู่บริเวณเต้านม และการผ่าตัดกำจัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ที่อาจมีเซลล์มะเร็งแพร่กระจายออกไป อ่านต่อ