การผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบ Oncoplastic Surgery

การผ่าตัดแบบ Oncoplastic : เป็นการนำเทคนิควิธีการด้านศัลยกรรมตกแต่งเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม เพื่อให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมาดีที่สุด  เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายไป อ่านต่อ

การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าผู้หญิงไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมปีละประมาณ 25,000 คน ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบตัดเต้านมออกทั้งหมด อ่านต่อ

เล่าความเป็นมาของการผ่าตัด มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคที่เก่าแก่ ถือกำเนิดขึ้น มาพร้อมๆกับการก่อกำเนิดของมนุษยชาติ แต่มนุษย์เพิ่งมีความเข้าใจในโรคนี้ และเริ่มมีการค้นพบวิธีการรักษาที่มาถูกทาง อ่านต่อ

การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ถือว่าเป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต (life threatening disease) ซึ่งหมายความว่า หากไม่รักษาหรือปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ  มันจะไม่หายไปเอง แต่จะทำให้โรคเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ อ่านต่อ