รังสี จากการทำแมมโมแกรม บ่อยๆ มีผลกระทบหรือไม่

ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับจากการทำแมมโมแกรมแต่ละครั้ง ราว 0.4 rad    ถือว่าเป็นปริมาณเพียงเล็กน้อยมาก เมิ่อเทียบกับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม เนื่องจากการได้รับรังสี ซึ่งเคยมีการศึกษาจากสตรีชาวญี่ปุ่นที่รอดชีวิต อ่านต่อ