ผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมกันมากแค่ไหน

โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รายงานว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ  20,000 คนต่อปี หรือ 55 คนต่อวัน อ่านต่อ