ระยะของมะเร็งเต้านม

โดยทั่วไปมะเร็งเต้านมมี 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4    แต่ปัจจุบันนี้ เรามักจะเพิ่มระยะที่ “ศูนย์”  เข้าไปด้วย รวมแล้วเป็น 5 ระยะ คือ ระยะที่ ศูนย์ ถึง ระยะสี่ อ่านต่อ