ติดต่อ นพ.หะสัน มูหาหมัดศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1

ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเวที กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 0-2640-1111 ต่อ 3659-60

e-mail : hemicolec@yahoo.com

วันจันทร์-เสาร์ : เวลา 9.00 - 17.00 น.


คลีนิกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์: 0-7426-2259

วันอาทิตย์: เวลา 8.00 - 17.00 น.contact form header

ชื่อของคุณ :

อีเมล์ของคุณ :

หัวเรื่อง :

รายละเอียด :

Verify Code 

captcha

กรุณาป้อนรหัส