ติดต่อ นพ.หะสัน มูหาหมัดคลินิกแพทย์หะสัน

358 รัถการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
สงขลา 90110

โทรศัพท์: 081-870-5653

วันอาทิตย์: เวลา 8.00 - 20.00 น.

คลินิกแพทย์หะสัน

เดินทางหาคุณหมอ

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1

ถนน ศรีอยุธยา เขตราชเวที กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 0-2640-1111 ต่อ 3659-60

e-mail : hemicolec@yahoo.com

วันจันทร์-เสาร์ : เวลา 9.00 - 17.00 น.