นพ. หะสัน มูหาหมัด Hasun Moohamad M.D.,FRCST,FACS

คุณวุฒิการศึกษา

 • 2542 - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2547 - วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2551 - วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • 2555 - วุฒิบัตรฝึกอบรมด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ( Oncoplastic And Reconstructive Breast
 • Surgery) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
 • (FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI , MILANO, ITALY)
 • 2557 - Diploma in Laparoscopic Surgery UNIVERSITE DE STRASBOURG
 • 2558 - วุฒิบัตรฝึกอบรมด้านการผ่าตัดโรคตับ ประเทศญี่ปุ่น (National Cancer Center, Tokyo, Japan)

ประสบการณ์

 • ศัลยแพทย์, นายแพทย์ (สบ.2) ประจำสำนักงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา คลินิกโรคเต้านม โรงพยาบาลตำรวจ
 • Fellow Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery,
 • Dipartmento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Istituto Nazionale Dei Tumori, Milano, Italy

ปัจจุบัน

 • ศัลยแพทย์ ด้านโรคเต้านมและมะเร็ง ประจำศูนย์รักษ์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1
 • ศัลยแพทย์ ด้านโรคเต้านมและมะเร็ง คลีนิกเต้านม โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่