ในการผ่าตัดรักษาโรคหรือความผิดปกติใดๆ ของเต้านม  ต้องมีการคำนึงถึงผลกระทบที่มีตามมาหลังการผ่าตัด เช่น แผลเป็น หรือขนาดของเต้านมที่จะไม่เท่ากันหรือผิดรูปไป ที่สามารถเกิดขึ้นในภายหลัง ตลอดจนต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีขึ้นได้ เช่นต้องกำหนดแนวแผลให้ซ่อนแผลให้ได้มากที่สุด  ต้องออกแบบการผ่าตัดที่สามารถเอาโรคหรือความผิดปกติออก ร่วมกับการรักษารูปทรงของเต้านมและเต้านมอีกข้างด้วยเสมอ   หรือในบางกรณีก็ต้องมีการแก้ไขรูปทรงของเต้านมให้ดูดีขึ้นมาด้วยเช่นกัน

หากเราละเลยการวางแผนดังกล่าว หรือขาดความรอบคอบในการวางแผนการผ่าตัดแล้ว   มักจะประสบปัญหาเรื่องผลกระทบที่ตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เต้านมไม่เท่ากัน  แผลเป็นที่แลดูน่าเกลียด เต้านมเสียรูปทรง เป็นต้น

ตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโรคของเต้านมและได้มีการนำเทคนิคการผ่าตัดแบบศัลยกรรมตกแต่งมาร่วมในการวางแผนการผ่าตัดเพื่อให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัดออกมาดูงดงาม

ผู้ป่วยเป็นเต้านมอักเสบเรื้อรัง ( chronic mastitis) จำเป็นต้องผ่าตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่มีการอักเสบออก โดยใช้วิธีลดขนาดเต้า (therapeutic mammoreduction) ไปในเวลาเดียวกัน

ผู้ป่วยเป็นก้อนเนื้องอกที่เต้านมด้านขวาล่าง และมีเต้านมข้างซ้ายผิดรูปจากการผ่าตัดครั้งก่อน ได้รับการผ่าตัดแก้ไขไปพร้อมกับการผ่าตัดเอาก้อนข้างขวาออก

      .ผู้ป่วยมีปัญหา เต้านมเทียม(ซิลิโคน) แตก จำเป็นต้องผ่าตัดเอาถุงซิลิโคนออก พร้อมกับการผ่าตัดปรับแต่งรูปทรงของเต้านมใหม่

จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของการผ่าตัดเต้านมให้ได้ผลออกมาดีนั้น  ต้องเริ่มต้นที่การวางแผน ออกแบบการผ่าตัด  เพื่อให้สามารถรักษาโรคที่มีอยู่ให้ได้ผล และขณะเดียวกันก็ต้องสามารถรักษารูปทรงความงดงามของเต้านมไว้ให้ได้มากที่สุดไปพร้อมกัน

                                                                                        นพ. หะสัน  มูหาหมัด

                                                                                          ศัลยแพทย์โรคมะเร็งและโรคด้านเต้านม