เป็นสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

มีประวัติญาติสายตรงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม หรือป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ

มีประวัติทานยาเม็ดคุมกำเนิดนานเกิน 5 ปี

มีประวัติใช้ยาฮอร์โมนทดแทนในสตรี วัยหมดระดูหรือตัดรังไข่ เป็นเวลานานเกิน 5 ปี

มีอาการคัน หรือมีผื่น ผิวหนังเป็นสะเก็ดที่หัวนม หรือปานนม

มีก้อนหรือสงสัยว่ามีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้

มีของเหลวไหลออกมาทางหัวนมโดยไม่ทราบสาเหตุ

หัวนมบอดที่เป็นในภายหลัง

มีแผลที่เต้านมหรือผิวหนังที่เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

มีอาการเจ็บปวดเต้านมโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

                   แผลที่เต้านมหรือผิวหนังที่เต้านมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

                                            มีผื่น ผิวหนังเป็นสะเก็ดที่หัวนม

                                                          ก้อนที่เต้านม

 

                                  ก้อนที่เต้านมและ หัวนมบอดที่เป็นในภายหลัง

 

                                                     มีแผลที่เต้านม

 

   อย่ารอให้มีอาการเหล่านี้แล้วค่อยรักษา เนื่องจากเป็นมากแล้วทำให้ผลการรักษาไม่ดี ควรหมั่นตรวจสุขภาพเต้านมอย่าสม่ำเสมอ เพราะหากพบอะไรผิดปกติ ก็จะสามารถรักษาแต่เนิ่นๆได้ ผลการรักษา ก็จะดีกว่ามาก

  นพ. หะสัน มูหาหมัด