ผ่าตัดก้อนเนื้องอกเต้านม (Benign Tumor Surgery)

เนื่องจากเป็นก้อนเนื้องอกชนิดธรรมดาไม่มีอันตรายอะไร การผ่าตัดที่จะทำนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องบาดแผลและความสวยงามหลังการผ่าตัดค่อนข้างมาก ไม่ให้เป็นการทำลายเต้านม เพราะมิเช่นนั้นแล้ว จะกลายเป็นการก่อผลเสียมากกว่าผลดีจากการผ่าตัด

สิ่งที่ต้องคำนึงในการผ่าตัด

  1. ตำแหน่งของบาดแผล  ถ้าเป็นไปได้ควรลงแผลในแนวสามารถซ่อนรอยแผลเป็นได้มากที่สุด
  2. ปริมาณเนื้อเยื่อเต้านมที่ต้องผ่าออก ควรมีเนื้อเยื่อเต้านมปกติห่อหุ้มก้อนอยู่บ้าง ไม่ควรทำให้ก้อนแตกเละ
  3. การใช้ปริมาณความร้อนจากเครื่องจี้ไฟฟ้า  หากใช้ความร้อนสูงเกินไป จะทำให้ เกิดก้อนแข็งๆ เนื่องจากไขมันอักเสบ เกิดบริเวณแผลผ่าตัดตามมาได้
  4. การห้ามเลือด  ถ้าห้ามเลือดไม่ดี จะเกิดรอยเขียว ม่วง คล้ำ เป็นลักษณะห้อเลือดบริเวณแผล เกิดการอักเสบ ติดเชื้อตามมาได้
  5. การเย็บแผล  ต้องใช้ความละเอียด ถี่ถ้วน พิถีพิถัน ในการเลือกใช้วัสดุเย็บแผล เทคนิควิธีการเย็บแผล การร้อยไหม เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง