ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม (Reconstructive Breast Surgery)

การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมขึ้นมาใหม่ ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเต้านมออกหมดทั้งเต้า ด้วยวิธีการผ่าตัดนี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความรู้สึกสูญเสียอวัยวะอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิง เพิ่มความมั่นใจในบุคลิก  เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม

การผ่าตัดเสริมสร้างโดยใช้เต้านมเทียม (ซิลิโคน) สามารถได้ทันที หลังจากผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อเต้านมออก เรียกว่าทำในขั้นตอนเดียวกันไปเลย เต้านมเทียมที่นิยมใช้สำหรับกรณีผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม จะต้องมีการเลือกขนาด รูปร่างให้เหมาะสมกับเต้านมผู้ป่วย โดยอาศัยการวัดขนาดของเต้านม ความกว้าง ความสูง ความนูนของเต้านม มาประกอบกัน และต้องเป็นเต้านมเทียมที่เป็นรูปทรงหยดน้ำ (Anatomical Shape) เท่านั้น จึงจะให้รูปทรงที่เหมือนกับเต้านมที่ถูกผ่าตัดออกไป

การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมโดยการใช้เนื้อเยื่อตนเอง ตัวเต้าสามารถเสริมสร้างขึ้นมาจากเนื้อเยื่อของผู้ป่วยเอง เช่น เนื้อเยื่อบริเวณหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อสะโพก  โดยการผ่าตัดโยกย้ายเนื้อเยื่อบริเวณนั้นขึ้นมาไว้ที่บริเวณเต้านม

บทความที่เกี่ยวข้อง